Onze huisregels

Om ervoor te zorgen dat Club Sweet een leuke uitgaansgelegenheid blijft, hanteren wij de huisregels van Koninklijke Horeca Nederland.

1.Volg aanwijzingen van het personeel op.

Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je aan kleding worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.

2. Toegangscontrole met legitimatie mogelijk.

Bezoekers dienen minimaal 18 jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

3. Geen wapens of drugs.

Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd. Het verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van harddrugs (pillen, etc.), worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in de toekomst ontzegd.

Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden. Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij ten alle tijden de politie; daarnaast wordt de toegang tot de club in het vervolg ook ontzegd.

4. Geen ongewenste intimiteiten.

Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna -bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.

5. Geen agressie of racisme.

Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.

6. Geen hinderlijk gedrag.

Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken. Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.

7. Kleed u correct.

De organisatie houdt zich uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. Club Sweet is een club die zich richt op de jonge, trendy en modebewuste bezoeker. Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode middels flyers, pers en onze website bekend gemaakt.

8. Geen eigen consumpties.

Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen. U bent verplicht minimaal één consumptie te bestellen en deze binnen het bedrijf of op het terras te nuttigen.

9. Glaswerk moet binnen of op het terras blijven.

U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen of verplaatsen. Dit geldt ook voor glazen en flessen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.

10. Geen overlast voor de buren.

Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen danwel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in de toekomst de toegang ontzegd.

11. Garderobe verplicht.

Op vrijdag en zaterdag is het verplicht om gebruik te maken van de garderobe. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven. De directie stelt zich niet verantwoordelijk voor goederen die worden achtergelaten in jassen en tassen e.d.

12. Recht van weigeren.

Wanneer het binnen te druk is of verwacht wordt dat veel houders van VIP kaarten zich melden, dan wordt voor deze mensen ruimte vrijgehouden. Dit kan als reden voor een weigering worden aangevoerd. Vanwege grote drukte op vrijdag en zaterdag kan, in verband met de veiligheid, maar een beperkt aantal nieuwe klanten worden toegelaten. Klanten die dan de toegang wordt ontzegd nodigen wij ter kennismaking uit op de donderdag.

Wanneer u klachten hebt van welke aard dan ook, kunt u deze schriftelijk bij onze directie melden, binnen een week na het voorval waar de klacht betrekking op heeft.